Zinvol en passend werk met ondersteuning voor mensen met een beperking. FRAAM wil een positieve, betekenisvolle rol spelen in de samenleving:

 • Een terras met koffie en thee voor de voorbijganger
 • Een kampeerplaats met een buitengewoon weids uitzicht
 • Logies met ontbijt in een appartement
 • Samenwerking met lokale ondernemer
 • Zorg en aandacht voor het milieu
 • Een mooie werkplek voor Sprank medewerkers
 • Een leerplaats voor stagiaires en begeleiders in opleiding
 • Een inspirerende plek voor vrijwilligers
 • Altijd een welkom met een vriendelijke lach van medewerkers
   

Mini-Camping

Er liggen plannen om een mini-camping toe te voegen aan boerderij FRAAM. Hierover leest u later meer op de website.
 

FRAAM - visie

“Sprank is een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking vanuit een gereformeerde mens- en zorgvisie. Elk mens heeft talenten gekregen van God. Deze talenten worden in de werksituatie ingezet en uitgebouwd tot eer van God en tot nut van zijn/haar medemens en de schepping.”

Dit houdt voor het werk op FRAAM in:

 • Werken op FRAAM moet er toe doen, zin geven en maatschappelijk relevant zijn;
 • Het werk moet op maat zijn. We houden rekening met talenten, beperkingen, mogelijkheden (kunnen en aankunnen) en wensen en dromen (ontwikkeling);
 • Werk wordt aangeboden binnen de mogelijkheden die er zijn op FRAAM;
 • Werken is een onderdeel van het leven. Het is niet vrijblijvend maar gebaseerd op regels en afspraken binnen de Nederlandse samenleving;
 • Werk en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Afspraken komen op papier en iedereen is daarop aanspreekbaar;
 • Op FRAAM gaan we fatsoenlijk met elkaar en de omgeving om.

 
Milieubewust

Zoveel mogelijk worden activiteiten, werkzaamheden en producten vanuit ecologische en biologische principes uitgevoerd. Kernwoorden zijn: gifvrij, kunstmestvrij, hergebruik, energiebewust, duurzaamheid, ambachtelijk, seizoensgebonden, streekgebonden, milieuvriendelijk, diervriendelijk en kleinschaligheid.